DISCLAIMER

Healthsome is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van het online programma of het ondergaan van coaching sessies, webinars, workshops en/of behandelingen. Healthsome behoudt zich het recht voor de begeleiding en/of behandelingen te staken totdat er contact is geweest met een arts of medisch specialist. Het meedoen aan de cursus, webinars, workshops en coaching sessies valt volledig onder het eigen risico van de klant.

De inhoud van de diensten van Healthsome zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts of medisch specialist. Het gebruik van de cursus, webinars, workshops en coaching sessies en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding daarvan, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Healthsome aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Healthsome en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder mijn toestemming.

De door Healthsome verstrekte informatie en afbeeldingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan. Healthsome streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is.

De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Healthsome ingericht en worden niet door Healthsome gemaakt.

Healthsome aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.